Ίκαρος και Δαίδαλος "Icare"
Βασίλης Παπαστάθης (φωνή), Ακίνδυνος Γκίκας (φωνή), Ντίνος Σούτης (φωνή)