Οι Μεταμορφώσεις των Πουλιών "A Metamorfose dos Pássaros"
Manuel Rosa, João Móra, Ana Vasconcelos, Henrique Vasconcelos, Inês Campos, Catarina Vasconcelos