Το Μπλε Καφτάνι "Le bleu du caftan"
Σαλέχ Μπακρί, Λούμπνα Αζαμπάλ, Αγιούμπ Μισιούι