Chungking Express (Ψηφιακή Επανέκδοση) "Chungking Express"
Takeshi Kaneshiro, Brigitte Lin, Tony Leung Chiu-wai, Faye Wong, Valerie Chow