Ανατομία Μιας Πτώσης "Anatomie d une chute"
Sandra Hüller, Milo Machado-Graner, Swann Arlaud