Πεσμένα Φύλλα "Kuolleet lehdet"
Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen