Πολύδροσο "Πολύδροσο"
Σοφία Κόκκαλη, Βίκυ Καγιά, Έλσα Ζάρρη