Κανείς δεν Μπορεί να μας Σώσει "Que Dios nos perdone"
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira