Ο Δολοφόνος Με Το Αγγελικό Πρόσωπο (Ψηφιακή Επανέκδοση) "Le Samouraï"
Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon, Cathy Rosier, Catherine Jourdan