Μια Αγάπη Ανέφικτη "Un amour impossible"
Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth, Estelle Lescure, Ambre Hasaj