Ένα Αγγελικό Πρόσωπο "Gueule d'ange"
Marion Cotillard, Ayline Etaix, Alban Lenoir, Amélie Daure, Stéphane Rideau