Η Πτώση Της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας "La chute de l'empire américain"
Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard