Η Τελευταία Ταινία (Σε Ψηφιακή Επανέκδοση) "The Last Movie"
Dennis Hopper, Toni Basil, Stella Garcia