Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς "Ballad for a Pierced Heart"
Vicky Papadopoulou, Vassilis Bisbikis, Stathis Stamoulakatos, Yannis Tsortekis