Οι Μεταφραστές "Les Traducteurs"
Olga Kurylenko, Lambert Wilson, Manolis Mavromatakis, Sidse Babett Knudsen, Alex Lawther, Riccardo Scamarcio