Ο Πλανήτης του Γουίλι "Astro Kid"
(φωνές των:) Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Marie-Eugénie Maréchal, Guillaume Lebon, Barbara Tissier