Το Σκοτεινό Αντικείμενο του Πόθου "Cet Obscur Objet du Désir"
Carole Bouquet, Ángela Molina, Fernando Rey, Milena Vukotić, Julien Bertheau, André Weber