Η Χώρα των Νομάδων "Nomadland"
Frances McDormand, David Strathairn, Linda May