Πρόστιμο "Amercement"
Vagelis Evangelinos, Stathis Stamoulakatos, Maria Baloutsou