Μόνο Αυτοί Είδαν το Δολοφόνο "Seules les Bêtes"
Laure Calamy, Denis Ménochet, Valeria Bruni‑Tedeschi, Damien Bonnard, Bastien Bouillon, Nadia Tereszkiewicz