Σε Εναν Ερημο Τόπο "In a Lonely Place"
Humphrey Bogart, Gloria Grahame, Frank Lovejoy, Carl Benton Reid, Art Smith